Tissus Alaro

(52% polyester / 48% coton)

Tissus ALARO1 pour coussins literie
Tissus ALARO2 pour coussins literie
Tissus ALARO3 pour coussins literie
Tissus ALARO4 pour coussins literie

Tissus micro-fibre

 (100% polyester)

Tissus FJORD1 pour coussins literie
Tissus FJORD2 pour coussins literie